Doe-mee-dagen Kinderboerderij Recreatiedomein Keiheuvel


Het uitgewerkte pakket “doe-mee-dagen” leert de kinderen alles wat te maken heeft met het wel en wee op de kinderboerderij.

Ons aanbod werd de voorbije jaren al gesmaakt werd door vele scholen.
De doe-mee-dagen zijn all-in programma’s.

Contacteer ons voor een alternatief programma naar uw wensen.

De medewerkers van Recreatiedomein Keiheuvel werken met u een nieuw programma-idee uit.
 

 

Doelgroepen

De doe-mee-dagen rond de kinderboerderij Keiheuvel staan open voor scholen tot 60 leerlingen uit de  eerste en tweede graad lager onderwijs.

Voor de derde graad lager onderwijs worden algemene openluchtklassen aangeboden.

Deze pakketten worden samengesteld in overleg met de school.


Ook kleuters uit de derde kleuterklas, leerlingen uit het bijzonder onderwijs en auti-klasjes zijn bij ons hartelijk welkom.

We werken tijdens de activiteiten dan met kleinere groepjes, in overleg met de begeleiding van de school wordt er een programma uitgewerkt.
We vragen wel dat er bij elk groepje een (actieve, enthousiaste) begeleider van de school aanwezig is.