Recreatiedomein Keiheuvel zoekt conciërge


Huurprijs van 500 euro per maand incl. nutsvoorzieningen voor de conciërgewoning. Bij deze huurprijs wordt van de conciërge verwacht de toezichtstaken uit te oefenen zoals hieronder zijn opgegeven:

Taken conciërge: 

Het zeker buiten de openingsuren borg staan voor de goede gang van zaken m.b.t. de accommodatie van het recreatiedomein Keiheuvel, het melden aan de bevoegde diensten van abnormale gebeurtenissen, en hulp bieden op verzoek van de verantwoordelijke(n) van groepen die verblijven in het sporthotel, ook bij nacht.

 

De huurder zal er zich strikt naar schikken om alle algemene toegangspoorten van het domein te sluiten en/of gesloten te houden onmiddellijk na sluitingstijd van het domein zoals aangegeven op het huishoudelijk reglement van de vzw.

 

De huurder staat er borg voor dat de conciërgewoning het ganse jaar door wordt bemand, ofwel door hemzelf ofwel door een gepaste vervanger welke tevoren ter goedkeuring wordt voorgesteld aan de vzw.

 

De huurder staat - zeker op momenten van afwezigheid personeel Keiheuvel - mee in voor de controle van toegankelijkheid hoofd-inkompoorten domein, welke steeds vrij moeten zijn van geparkeerde voertuigen. Vanzelfsprekend zorgt de huurder ervoor dat er voor deze poorten geen voertuigen van hemzelf geparkeerd staan, ook niet op tijdelijke basis.

 

De huurder wordt - zeker bij afwezigheid van het Keiheuvel personeel op het domein - mee ingeschakeld in

 

  • het bij aankomst van de groepen doen van een rondgang met de groepsverantwoordelijke(n) en het samen met hem/hen opmaken van een situatieplan van de gehuurde ruimtes
  • het bij vertrek van de groepen samen met de groepsverantwoordelijke controleren van de gebruikte ruimtes
  • ingeval verblijvers opteren voor de "zelf kookformule", dient de huurder bij de
    aankomst- en vertrekcontrole ook de inventaris keukenmaterialen te controleren samen
    met de groepsverantwoordelijke.

 

Meer info: 

Raf Mertens, locatieverantwoordelijke

0498 10 42 63