MEDEWERKERFORMULIER - INSCHRIJVINGSFORMULIER

BENGELPOP 2023
Dinsdag 27 juni 2023

Voor alle inlichtingen kan u steeds terecht bij Tanja Geypen
op het volgende telefoonnummer: 014 81 03 01- email: animatie@keiheuvel.be - Fax 014 81 04 21


 
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Voornaam: (*)
Naam: (*)
Straat: (*)
Nr: (*)
Postcode: (*)
Gemeente: (*)
Geb. datum !!! Belangrijk: minimum leeftijd 16 jaar !!! (*)
Tel nr of GSM: (*)
Email: (*)
Rijksregister nr: (*)
Maat t-shirts: (*)
BESCHIKBAARHEID
Ik kom graag op de volgende dag(en) helpen aan de organisatie:
Maandag 26 juni (opbouw van het evenement)
Dinsdag 27 juni (Bengelpop: 8u-17u)
Ik ben

* Bengelpop zorgt in deze gevallen voor de afhandeling bij de VDAB.

werkloos*
bruggepensioneerd met bezoldiging*
student*
gepensioneerd*
werkende
FUNCTIE BENGELPOP

Mijn voorkeur gaat uit naar een functie binnen het takenpakket van:

Randanimatie & attracties  specifieke keuze :
Steward Horeca (snoep & ijsverkoop)
Parking Geen keuze

In de mate van het mogelijke zullen wij rekening houden met uw keuze

MEDEWERKERFSFEEST BENGELPOP
Na de opruiming van het festival (+/- 18u) zal er een medewerkersfeest met barbecue plaatsvinden, deze wordt aangeboden aan de prijs van 5 euro per persoon All in.
De betaling dient te gebeuren vóór 19 juni op rekening nummer: IBAN BE69 0682 1298 8078 met vermelding van “naam & voornaam – BBQ BP” of betaling contant in het dienstencentrum Keiheuvel.
Ik wens deel te nemen & betaal 5 euro
Ik wens deel te nemen & betaal 5 euro maar wens een vegetarisch menu
Ik wens niet deel te nemen
LUNCHPAKKET BENGELPOP

Welk soort lunchpakket wenst u :

Bengelsmos kaas, hesp

Bengelsmos kaas
Bengelsmos hesp
Speciale aanvragen ( ivm met allergieën of dergelijke ) :
OPMERKINGEN